Бонус епизод – Другите Братя-просветители

Покрай технически несгоди с броя ни с Царете на Кваса миналата седмица, се наложи да запишем Пресиян от Братя Хлебари два пъти. Втория път, вместо да се придържаме към сценария, поизлязохме малко. Добре, де, много. Днес, на 24 май (ще чуете защо в епизода), публикуваме пълното интервю с Пресиян. Повече светлина, Д&Ч p.s. Музика:
 Няма, … Продължете с четенето на Бонус епизод – Другите Братя-просветители